II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KARATE WKF
„SOLNO CUP”

Regulamin

 

CEL ZAWODÓW :

Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych konkurencjach, popularyzacja karate WKF wśród dzieci i młodzieży, promocja Inowrocławia poprzez sport.
 

ORGANIZATORZY:

Inowrocławski Klub Sportowy Karate przy wsparciu Miasta Inowrocław oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 

PATRONAT:

Prezydent Miasta Inowrocławia.
 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

28 październik 2017 roku – Hala Widowiskowo Sportowa w Inowrocławiu
Aleja Niepodległości 4
 

WARUNKI  UDZIAŁU:

Zgłoszenia do dnia 26.10.2017 r. godz. 24 na stronie: www.solnocup.karatecup.pl

Warunki przedstartowe
– aktualne badania lekarskie
– ubezpieczenie NW
– uiszczenie opłaty startowej
– potwierdzenie stopnia ( certyfikat PZK )
– posiadanie licencji klubowej PZK na rok 2017
 

PROGRAM ZAWODÓW:

28.10.2017 – Sobota

GodzinaProgram
8:00-9:00Przyjazd startujących ekip
9:00-9:30Weryfikacja dokumentów i opłaty
9:30Odprawa sędziów i kierowników ekip
10:00Oficjalne otwarcie zawodów
18:00Planowane zakończenie zawodów

 

OPŁATY STARTOWE:

– konkurencja indywidualne – 40 zł
– konkurencje drużynowe – 60 zł
Opłata startowa będzie przyjmowana podczas rejestracji 28.10.2017 r. (sobota) w godz. 9:00 – 10:00 w biurze zawodów.
 

WIEK ZAWODNIKÓW:

O kategorii wiekowej decyduje dzienna data urodzenia.
Zawodnik może startować w swojej kategorii wiekowej oraz jednej kategorii wiekowej wyższej.
 

NAGRODY:

Za zajęcie pierwszych trzech miejsc zawodnicy otrzymują medale i dyplomy, zdobywcy I miejsc otrzymają okazjonalne puchary.
 

ZAPLANOWANE KONKURENCJE: kliknij aby rozwinąć listę


 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Przepisy:
 
Zawody przeprowadzone zostaną według przepisów WKF, o wieku zawodnika decyduje dzienna data urodzenia.
 
Kata:
– W kategoriach 7 lat i młodsi dowolne kata – można powtarzać ,
– Białe pasy można powtarzać jedno kata
– Żółte pasy można powtarzać dwa kata ( do wieku młodzika )
– Pomarańczowe pasy i wyżej trzy kata ( do wieku młodzika )
– Kadeci, juniorzy, 18 + wg. przepisów WKF.
 
Czas walk:
– Do 11 lat – 60 sekund,
– 12-13 lat – 90 sekund,
– pozostali 120 sekund
 
Ochrona:
– Obowiązkowe ochraniacze na zęby, pięści do 9 lat , + od 10 lat obowiązkowe ochraniacze na golenie i stopy koloru niebieskiego i czerwonego , + ochraniacze na korpus od młodzika, organizator nie zapewnia pasów.
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  • Dopuszczamy możliwość startu jednego zawodnika w wielu konkurencjach z zastrzeżeniem, że białe pasy startują tylko w swoich konkurencjach wiekowych
  • Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia konkurencji w przypadku małej frekwencji
  • Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe bądź spowodowane przez niego na terenie obiektu.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
  • W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
  • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora i Komisji Sędziowskiej.
  • Protesty pisemnie na ręce Sędziego Głównego po wpłaceniu wadium w wysokości 300 zł.
  • Ekspozycja i sprzedaż towarów tylko za zgodą organizatora.

 

SĘDZIOWIE:

Listę sędziów ustali organizator w porozumieniu z przewodniczącym komisji sędziowskiej.
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w turnieju!!!

Inowrocławski Klub Sportowy Karate

PROGRAM ZAWODÓW

28.10.2017 - (sobota)
GodzinaProgram
8:00-9:00Przyjazd startujących ekip
9:00-9:30Weryfikacja dokumentów i opłaty
9:30Odprawa sędziów i kierowników ekip
10:00Oficjalne otwarcie zawodów
18:00Planowane zakończenie zawodów

MIejsce Zawodów

Hala Widowiskowo Sportowa, Inowrocław ul. Aleja Niepodległości 4

Click to open a larger map

Inowroclaw
17°
bezchmurnie
wilgotność: 82%
Max: 15 • Min: 14
23°
Śr
17°
Czw
19°
Pt
17°
Sob
Weather from OpenWeatherMap

Organizatorzy

Sponsorzy

Patronat medialny